Herøynytt

Om skipstrafikken

Skipsliste

Lenker

 

AIS

Vårt skipstrafikk-kart nyttar seg av systemet Automatic Identification System eller automatisk identifikasjonssystem på norsk (AIS) som er eit antikollisjons-hjelpemiddel for skipsfarten. Fartøy som har utstyr for AIS ombord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs og liknande, over frekvensar på VHF-bandet. Rekkevidda kan variere, men ofte er den berekna til omlag 40 nautiske mil. Etter krav frå IMO skal farty over ein viss storleik og av ein viss type ha utstyr for sending og mottaking av AIS-signal. Dei aller fleste yrkesfarty har i dag slike system installert, men med visse unntak. Hovudsakleg er det snakk om fartøy over 300 brutto register tonn.

Teiknforklaring:

Somme stadar der det er mykje båtar til tider, vil namna på båtane ofte legge seg over kvarandre slik at dei blir uleselege. Vi gjer oppmerksom på at kartet er minst mogleg detaljert slik at båtane på kartet er lette å sjå. Det vert teke atterhald om feil i kartet.

© Herøynytt AS